گزارش عملکرد تامین و توزیع کودهای کشاورزی سال زراعی 98-97 استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازتهیه و تنظیم گزارش عملکرد تامین و توزیع کودهای کشاورزی (NPK) سال زراعی 98-97 استان و ارائه آن به ریاست سازمان جهاد کشاورزی گیلان خبر داد. دکتر محمدی با بیان اینکه در این گزارش که بصورت کتابچه تهیه شده است آمار مصرف کود در استان به تفکیک بخش های مختلف کشاورزی و در شهرستان ها براساس میزان خرید و توزیع کارگزاران بصورت نمودار ستونی تنظیم و برای کنترل و مدیریت بیشتر امور ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید