نمونه برداری کود

نمونه برداری از کود های ارسالی در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

با عنایت به دستورالعمل های صادره  دفتر مرکزی شرکت در خصوص کنترل و نظارت بر کیفیت کودهای شیمیایی تولید داخل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،همکاران فنی و بازرگانی این شرکت در مهرماه سال     جاری   ، 8000تن پارتهای کود ارسالی از مبادی  بندر عباس نمونه برداری و به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاه های کشاورزی کرج ارسال نمودند . این کودها کود سولفات پتاسیم گرانوله، سوپر فسفات تریپل  بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید