تامین و توزیع 2 هزار و 744 تن انواع کود در مهر ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند مقدار 2 هزار و 744 تن انواع کود مورد نیاز کشاورزان خراسان شمالی جهت کشت پاییزه در مهرماه سال جاری از طریق کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان توزیع گردیده است.

مقدار انواع کود توزیع شده به تفکیک به شرح ذیل می باشد:

  1. کود اوره 1059 تن
  2. کود فسفاته 1172 تن
  3. کود پتاسه 513 تن

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید