همایش یک روزه ی مسئولین جهادکشاورزی استان لرستان با کارگزاران این شرکت

همایش یکروزه مسئولین محترم سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان با کارگزاران این شرکت در خصوص نحوه تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی به صورت نقدی

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید