موجودی برداری کود در آمل و محمودآباد استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از موجودی برداری کودهای کشاورزی در شهرستان های آمل و محمودآباد خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: فرآیند موجودی برداری کودهای کشاورزی براساس دستورالعمل اجرایی مصوب از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید