برداشت 442 تن لوبیا در شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان‌ آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی به نقل از سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه،سطح زیرکشت لوبیا در شهرستان را 246 هکتار با تولید 442 تن عنوان و از آغاز برداشت لوبیا در این شهرستان خبر داد.

هم اکنون کود مورد نیاز این محصول را شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تامین و در اختیار کارگزاران شهرستان قرار میدهد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید