بازدید مدیر خراسان شمالی به اتفاق مدیر پشتیبانی سازمان از انبار بجنورد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

روز دوشنبه تاریخ 98/7/29 مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی به اتفاق مدیر پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان از انبار سازمانی کود واقع در شهرستان بجنورد بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید