گزارش نمونه برداری از 800 تن سولفات پتاسم استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ 29/07/98  از 800تن سولفات پتاسیم (وارداتی) در انبار سازمانی شهرک توحید بندرعباس ، نمونه برداری و جهت آنالیز مربوطه ، به مرکز تحقیقات و مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید