توزیع کود اوره در شهرستان مهران استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام خرید وتوزیع کود شیمیایی توسط کشاورزان شهرستان مهران را مقدار 723تن اعلام کرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت توزیع  این کودها توسط 4کارگزار فعال توزیع تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح  شهرستان مهران استان ایلام  انجام شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید