میزان مصرف کود در شهرستان ایلام استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار 50 تن کود اوره از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان ایلام توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید