کود شیمیائی ازته

تخلیه حدود 1400 تن کود شیمیائی ازته در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

به دنبال تخصیص حدود 1400 تن کود شیمیائی ازته توسط دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای کشت های پائیزه، از تاریخ بیست و پنجم مهرماه تا امروز بیست و نهم مهرماه، حدود 700 تن از کود مذکور در انبارهای استان تخلیه و حدود 700 تن آن نیز در حال حمل و تخلیه می باشد .

از مقدار حدود 1400 تن تخصیصی کود شیمیائی ازته 175 تن از پتروشیمی شیراز و مابقی از پتروشیمی کرمانشاه می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید