بازدیداز اعطا عاملیت جدید کارگزاری کود در مهرماه 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در مهرماه 1398 کارشناس حوزه معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، بر اساس دستورالعمل اعطای عاملیت توزیع کود شیمیایی به متقاضیان جدید، به محل انبار 2 متقاضی عاملیت کود در مناطق شهرستان پارسیان و شهرستان جاسک که توسط کمیته فنی کود استان معرفی شده است ، مراجعه و طبق ضوابط ، به بررسی وضعیت انبار متقاضی و مدارک وی پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید