میزان استفاده کشاورزان شهرستان چرداول از کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام خرید وتوزیع کود درشهرستان چرداول  را مقدار 3440 تن اعلام کرد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : مقدار 3440 تن انواع کود شیمیایی  بین  کشاورزان شهرستان چرداول  توزیع شد .

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت این کود براساس نیاز کشاورزان و از طریق شبکه توزیع در اختیار این شهرستان قرار گرفته است.

این  شهرستان پس از شهرستان دهلران  از نظر توزیع کود در رتبه دوم استان قراردارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید