4دوره آموزشی مدرسه در مزرعه در قائم شهر استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیرجهادکشاورزی شهرستان قائم شهر از برگزاری 4دوره آموزش مدرسه در مزرعه دراین شهرستان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

دوره آموزشی مدرسه در مزرعه آموزش از نوع کاربردی و میدانی است که اثرگذاری قابل توجهی در انتقال یافته های نوین به کشاورزان فعال در بخشهای زراعت و باغبانی دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید