تشریح عملکرد 100 روزه استان مازندران

.

عملکرد 100 روزه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران تشریح شد.به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهندس مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهم ترین عملکرد 100 روزه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان مازندران را به شرح ذیل تشریح کرد:

1-تهیه و تدارک مقدار 3711 تن انواع بذور گندم در ارقام مختلف و توزیع 4/2741 تن انواع بذور گندم.

2-تهیه و تدارک و توزیع مقدار 8/54 تن بذور جو در استان .

3-برگزاری 10دوره آموزشی ویژه کارگزاران و کارکنان و بهره برداران .

4-توزیع 408 تن انواع کودهای غیرتکلیفی شامل سولفات آمونیوم –کودهای ماکرو –اسیدهیومیک در استان.

5-توزیع 222 تن بذر شبدر و 6506 کیلوگرم بذر کلزا در استان.

6-تامین مقدار 37220 تن انواع کودهای تکلیفی شامل اوره-فسفات آمونیوم-سوپرفسفات ساده –پتاس-سوپرفسفات تریپل –کلرورپتاسیم و توزیع 16788 تن در استان.

7-توزیع سموم علف کش اختصاصی مزارع کلزا به میزان 1110 لیتر

8- خرید بذور شلتوک برنج به میزان 480 تن در ارقام مختلف که درحال فرآوری و آماده سازی برای توزیع در نیمه دوم بهمن ماه می باشد.

9-حضور فعال و جدی در مقابله با پدیده شوم کودهای تقلبی و قاچاق در سطح استان مازندران و برخورد با کارگزاران متخلف که در همین راستا تاکنون بیش از 60 کارگزار مورد بازدید اکیپ های متشکل از نهادهای بازرسی و کارشناسان سازمان قرار گرفته است.

10-حضور جدی و فعال در نمایشگاه بزرگ تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته 22 لغایت  26 آبان 96 با هدف معرفی سامانه ارتباطی 1559 به کشاورزان و نمایش فعالیت ها از قابلیت ها و توانمندی ها و دستاوردهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی .

11-برگزاری دوره آموزش انتقال دانش فنی بذر کلزا ارقام هیبرید و زمستانه و op به صورت ملی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با حضور 35 نفر از مسئولان –کارشناسان و کشاورزان پیشرو در زمینه کشت کلزا از استانهای مازندران –گلستان و گیلان.

12-پاسخگویی به کشاورزان از طریق سامانه 1559 که در 100 روزه اخیر تعداد10 نمونه خاک به آزمایشگاه ارسال و 39 توصیه فنی و15 مورد بازدید کارشناسی از اراضی به کشاورزان انجام گرفته  همچنین تعداد 6890 مورد تماس تلفنی با سامانه 1559 برقرار و از بخش های هواشناسی  و ... استفاده شده است.

13-تهیه 120 مورد خبر و گزارش خبری مربوط به فعالیت شرکت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید