پایش و رصد کارگزاران توزیع کود در محمودآباد استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پایش و رصد کارگزاران توزیع کود در شهرستان محمودآباد مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

فرآیند پایش و رصد کارگزاران توزیع تحت پوشش براساس دستور العمل اجرایی ابلاغی از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید