در استان مرکزی انجام شد:

تهیه ، تأمین و توزیع 2232900 کیلو گرم انواع بذر

مهندس علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی طی دو سال گذشته با رویکرد تأمین به موقع نهاده های کشاورزی در استان اقدام به تهیه ، تأمین و توزیع انواع کودهای شیمیایی به مقدار 99115300 کیلو گرم بین کشاورزان استان نموده است .

مهندس موسوی با اشاره به اینکه میزان خرید بذر برای این شرکت در استان محدود گردیده و سازمان جهاد کشاورزی تعدادی از ارقام کم مصرف را برای این شرکت منظور نموده علی رغم آن شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در خصوص تهیه و فرآوری بذور اقدام و به میزان 2232900 کیلوگرم انواع بذر بین کشاورزان و مصرف کنندگان توزیع نموده است .

در ادامه ایشان سالهای متمادی انبارهای شرکت بازسازی و تعمیر نشده بود که در دولت تدبیر و امید با تأمین اعتبارات لازم نسبت به تعمیر و مرمت انبارهای سازمانی اقدام گردید .

به گفته مهندس موسوی طرح ساماندهی کارگزاران استان براساس دستورالعمل صادره از سوی ستاد به اجرا گذاشته شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید