صورت برداری از موجودی کود اوره کارگزاران خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : پیرو ابلاغ صورت برداری از کود اوره ، اکیپ همکاران این شرکت جهت صورت برداری به محل کارگزاری ها در تمامی شهرستان های استان اعزام شدند.

وی در ادامه افزود : این پروسه از روز سه شنبه بیست و سوم مهر ماه آغاز و با توجه به بعد مسافت زیاد ، امروز پس از گذشت 3 روز از تمامی انبارهای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سطح استان بازدید و صورت برداری انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید