کنترل طغیان آفت مگس مدیترانه ای در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود

با توجه به بروز طغیان آفت مگس مدیترانه در برخی از شهرستانهای استان اصفهان ،با نصب تله های فرمونی مگس مدیترانه از اردیبهشت ماه در باغات منطقه وهمینطور بازار میوه وتره بار شهرستان اقدام به ردیابی آفت مذکور نموده شده است وتاکنون مورد بحرانی دراستان مشاهده نشده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید