مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

اعلام نتایج 95 نمونه انواع کود به دفتر معاونت فنی و کنترل کیفی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

طی هفته جاری نتایج آزمایش کنترل کیفی 95 نمونه انواع کود ارسالی از مدیریت های شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، به دفتر معاونت فنی و کنترل کیفی و مدیریت های مربوطه اعلام شده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید