طرح پایلوت تغذیه گیاهی

اعلام نتیجه آزمایش نمونه خاک استان کردستان

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

نتیجه آزمایش نمونه خاک مزرعه منتخب واقع در شهر قروه استان کردستان جهت معرفی فرمول و توصیه کودی ویژه کشت گندم،  امروز 24 مهر ماه 98 به  استان مربوطه و مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد اعلام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید