توزیع کود اوره در شهرستان دره شهر استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام خرید وتوزیع کود شیمیایی توسط کشاورزان شهرستان دره شهر را مقدار 1179 تن اعلام کرد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : مقدار1791 تن کودشیمیایی از نوع اوره بین  کشاورزان شهرستان دره شهر توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان دره شهر از شهرهای حوزه جنوب غربی  استان ایلام بوده که دارای 7 کارگزار می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید