تامین کود فسفاته

روند افزایشی تأمین و توزیع کود فسفاته در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی ، مدیر شرکت از روند افزایشی تامین انواع کود  فسفاته خبر داد وی در ادامه گفت: حمید هزار جریبی  مدیر شرکت با اعلام این خبر گفت: با عنایت به تخصیص کودهای فسفاته از محل سهمیه تخصیصی شامل کود سوپر فسفات تریپل (TSP)و دی فسفات آمونیوم (DAP) از مبادی به این استان، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از14 هزارو456 تن  انواع کود های فسفاته تامین شده است این کود ها شامل شامل کود سوپر فسفات تریپل (TSP)و دی فسفات آمونیوم (DAP) است که برای مصرف کشت پاییزه  نیزبه انبارهای کارگزاران ارسال شده است وی سهمیه  تخصیصی کود فسفاته استتان را بیش42 هزارتن عنوان کرد که تاکنون34درصد از آن تامین شده است . هزار جریبی تصریح کرد: با توجه به تلاش های کلیه همکاران استان و مراجعه کارشناسان استان به دفاتر کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان و ترویج مزایای مصرف کود های فسفاته و استفاده از خدمات آن بین کارگزاران، کشاورزان و سایر فعالین بخش کشاورزی، همچنین مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با حوزه های مختلف بخش کشاورزی و و آشنایی کشاورزان با سامانه و ارتباط تلفنی و مستقیم با کارشناسان باشگاه کشاورزان و دریافت اطلاعات در رابطه با مصرف این کود، زمان و نحوه مصرف، میزان مصرف و ... توزیع  این کود نیز در مقایسه  با سال گذشته  روندافزایش داشت.البته جایگاه مروجین بخش کشاورزی در این زمینه قابل انکار نیست.هزار جریبی افزود؛ خدا را شاکریم از این که توانسته ایم با همکاری و تلاش همگی عزیزان به فعالین بخش کشاورزی کمک نموده و امیدواریم تأمین و توزیع کود های فسفتاته نیز با توجه به تقاضای مصرف کنندگان بخش کشاورزی بدون مشکل صورت پذیرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید