بازدید و کنترل از روند کیسه گیری از کودهای فله انبار آستانه اشرفیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ضمن اعلام بازدید رئیس اداره بازرگانی و کارشناس مسئول بازرگانی از روند کیسه گیری و کنترل کار و همچنین ادامه کیسه گیری، توزین و صفافی کودهای فله ارسالی به انبار آستانه اشرفیه استان گیلان در مهرماه سالجاری خبر داد.

تاکنون حجم زیادی از کودهای فله ارسالی به استان کیسه گیری توزیع و پارت چینی شده واستان در مراحل پایانی این عملیات قرار گرفته است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید