کیسه گیری کودهای فله

عملیات کیسه گیری در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

از ابتدای مهرماه سالجاری 2400 تن انواع کودهای شیمیایی فله در انبار سازمانی این مدیریت کیسه گیری شد.

مهندس جمشید باقریان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود:

از مجموع این مقدار:

910تن کود اوره فله، 350تن کود پتاسه، 845تن کود سوپر فسفات تریپل و 300 تن فسفات آمونیوم کیسه گیری و جهت استفاده کشاورزان و بهره برداران به کارگزاران رسمی این استان ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید