اولین برداشت برنج رتون در سوادکوه شمالی مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از اولین برداشت رتون (جوانه مجدد برنج) در این شهرستان در سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر کودهای پرمصرف موردنیاز برای کشت مجدد رتون برنج توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تمامی شهرستانهای استان مازندران تامین و توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید