تا ییستم مهر ماه سال 98 مقدار 87100 تن از کود کشاورزی اوره از پتروشیمی های داخل کشور سهمیه اختصاص داده شده است .

اختصاص سهمیه کود کشاورزی اوره

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری :

با عنایت به فرا رسیدن فصل کشت پاییزه و لزوم استفاده از کود کشاورزی اوره ، با هماهنگی انجام شده توسط مهندس هرمزی مدیریت توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تا بیستم مهرماه سال جاری حدود 87100 تن از این نوع کود از پتروشیمی های داخلی به استانها اختصاص داده شده که بعد از حمل و تحویل در انبارهای مقصد در اختیار کشاورزان عزیز و زحمتکش قرار خواهد گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید