افزایش استقبال کشاورزان مازندران از کودهای توزیعی خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از افزایش استقبال کشاورزان این استان از کودهای توزیعی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مازندران و کشور خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

اعتماد و اطمینان کشاورزان ریشه در فعالیت صادقانه نزدیک به یک قرن شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای پیدایش تاکنون در تامین وتوزیع نهاده های کشاورزی بخصوص کودهای کشاورزی مورد نیاز در سطح کشور دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید