دیدار مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان دیدار داشت.

در این دیدار که در روز دوشنبه مورخ 22 مهر ماه صورت گرفت، محمدی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تامین و تدارک کود استان برای کشت پائیزه بخصوص کلزا به تشریح وضعیت برنامه  بذر برنج ومیزان خرید تا تاریخ مذکور و همچنین پرداخت علی الحساب به پیمانکاران طرف قرار داد به ریاست سازمان پرداخت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید