روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

گزارش حضور در نمایشگاه تخصصی کشاورزی روزهای سبز هرمزگان

.

 

تاریخ برگزاری:به مدت چهار روز از ساعت 17 تا 22 روزهای 96/10/3 لغایت 96/10/6

مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بندرعباس

شرح گزارش:

در راستای اهداف راهبردی و سیاستهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و معرفی هرچه بیشتر باشگاه کشاورزان سامانه 1559 و سبد کودی نهاده های کشاورزی استاندارد و با کیفیت اقدام به حضور در نمایشگاه شد.

این نمایشگاه که از واحد های مختلف صنفی بخش کشاورزی استان و حتی شهرستانهای مختلف کشور (نهاده ها- گل و گیاه- صنایع غذایی و روستایی از جمله خرما) در آن حضور داشتند با حضور معاون محترم پشتیبانی استانداری هرمزگان آقای رئوفی و جمعی از مدیران استان از جمله ریاست صنعت ، معدن و تجارت و مدیر عامل شهرک های صنعتی استان و ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل غله استان درتاریخ  96/10/3 افتتاح گردید.

در طی این 4 روز ، از ساعت 17 تا 22 نیز کارشناسان فنی شرکت و باشگاه کشاورزان به بازدید کنندگان از غرفه که نمونه هایی از انواع محصولات شرکت و بروشورهای تبلیغی و ترویجی نیز در معرض دید نهاده شده بود، خدمات مشاوره ای و فنی از جمله در خصوص باشگاه کشاورزان و عضویت درآن و معرفی انواع نهاده های موجود در شرکت خدمات حمایتی کشاورزیو نحوه تامین و تدارک آنها ، ارائه نمودند.

نمایشگاه در روزپایانی با ازدحام جمعیت همراه بود که در نهایت با تمدید 1 ساعته ، در ساعت 23 روز  96/10/6 به اتمام رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید