انتشار آگهی مناقصه عملیات بارگیری حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از انتشار آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مربوط به عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 4 هزار و پانصد تن انواع نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی واقع در شهرستان بجنورد و اسفراین، در روزنامه کثیر الانتشار استان خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید