گزارش نشست فصلی در استان همدان

.

در تاریخ 96/10/3 نشست فصلی با معاونت های تولیدات گیاهی ، مدیریت های زراعت سازمان جهاد کشاورزی و شهرستانهای استان و همچنین کارشناسان مرکز تحقیقات ، کارشناس هواشناسی ، مسئولان مراکز خدمات و تولید کنندگان عمده بخش کشاورزی با حضور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به میزبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهار برگزار گردید . در این نشست که از ساعت 9 صبح تا ساعت 15 به طول انجامید گزارشی از وضعیت کشاورزی شهرستان های استان ارائه شد . سپس کارشناسان مرکز تحقیقات درخصوص کشاورزی حفاظتی ، تغذیه گیاهی گندم و تغذیه گیاهی کلزا با استفاده از پاورپوینت به ارائه راهکارها و رهنمودها و توصیه هائی در جهت افزایش بهره وری و عملکرد پرداختند. روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز با نصب بنر باشگاه کشاورزان و سبد کودی و با حضور آقای فضلی و معاون اداری مالی در این نشست شرکت نمودند که آقای فضلی به بیان عملکرد شرکت در زمینه تامین و تدارک کودهای شیمیائی و غیر تکلیفی پرداختند و اینکه این پروسه با زحمات فراوان جناب آقای مهندس رسولی و مدیران تحت امر ایشان در ستاد و استان ها در جهت تامین کودهای مورد نیاز کشاورزان به سرانجام رسیده ، بیان داشتند که از لحاظ تهیه و تدارک و ذخیره کودی هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد و به مسئولان مراکز خدمات توصیه نمودند که کشاورزان منطقه خود را جهت استفاده از کودهای سالم و مطمئن از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارگزاران آن در سطح استان راهنمائی نمایند. ایشان در ادامه به باشگاه کشاورزان اشاره داشتند و خدماتی که در این باشگاه به کشاورزان ارائه می شود از جمله آزمایش آب و خاک ، توصیه کودی ، مشاوره کشاورزان و اطلاعات هواشناسی از طریق سامانه 1559 ، پرداختند . در ادامه کارشناس سازمان هواشناسی به تشریح وضعیت آب و هوائی استان در حال حاضر و مقایسه آن با مدت مشابه پارسال و بلند مدت پرداختند و عنوان کردند که خشکسالی و کمبود بارش شدید در استان حاکم است . در پایان معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بر لزوم آمادگی برای مقابله با خشکسالی های بوجود آمده در استان اشاره داشتند و بیان نمودند که برنامه ای مشخص برای کشاورزان در هر شهرستان باید داشته باشیم تا کشاورزان به کشت های مازاد و هدر رفت وقت و آب و انرژی و سرمایه دچار نشوند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید