بازدید مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان از همایش اموزشی ترویجی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود

با توجه به هماهنگی های به عمل امده با روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ،مسئول روابط عمومی استان آقای مهندس امینی  به همراه کارشناسان حوزه روابط عمومی از نمایشگاه بازدید و   گزارش تصویری از نمایشگاه جهت انعکاس در ماهنامه استان تهیه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید