جلسه مشترک پایلوت تغذیه گیاهی استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 

جلسه پایلوت تغذیه گیاهی استان با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ، نماینده شرکت های تولید کننده کود ، معاونت تولیدات گیاهی ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه و مدیریت های زراعت ، ترویج ، مرکز تحقیقات و سایر اعضاء ، رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه در محل سالن جلسات سازمان تشکیل گردید .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید