همایش یک روزه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز

به منظور آشنایی و معرفی سبد کودی و محصولات قابل عرضه

گردهمایی معرفی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور آقای مهندس تاج الدینی معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی استان البرز ، آقای مهندس حیدری مدیر محترم زراعت و آقای مهندس ندرلو مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز و جمعی از کشاورزان ، کارگزاران ، تولید کنندگان و کارشناسان پهنه

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید