شروع کشت فلفل از اراضی شهرستان میناب – استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :

کاشت فلفل در 240هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان میناب شده است.و پیش بینی می شود بیش از 3600 تن محصول از این اراضی برداشت گردد.

آقای فرزاد استاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان ، اعلام نمود ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تامین انواع کودهای (ازته ، فسفاته و پتاسه ) نقش بسزایی در تولید این محصول داشته و داراست.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید