برداشت خرما‌ در شهرستان طبس گلشن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گلشن با اشاره به برداشت خرما در این شهرستان گفت: پیش بینی می شود از سطح بارده نخلیات این شهرستان حدود ۳ هزار و۴۰۰ تن خرمای اصلاح شده و بومی برداشت شود .وی  اظهار داشت: یک هزار و 198 هکتار شامل 853 هکتار بارده و 345 هکتار نهال سطح زیرکشت نخیلات در این شهرستان  است که به دلیل خشکی و گرمای شدید هوا، ریزش و عارضه خشکیدگی در ارقام تر به ویژه مضافتی وکبکاب چشمگیر بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید