پایش و رصد کارگزاری های توزیع کود در بهشهر استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پایش و رصد کارگزاری های توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان بهشهر خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: در اجرای این طرح تعداد 15 کارگزاری فعال تحت پوشش مورد رصد و پایش دقیق برابر دستورالعمل اجرایی مصوب از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار گرفتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید