جلسه موجود برداری کود

برگزاری جلسه کارگروه تخصصی شمارش و موجود برداری کود در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

به استناد نامه  معاون اول رئیس جمهور و نظربه تغییر قیمت کود شیمیایی  اوره جلسه ای در روز یکشنبه21/7/98 با حضور  مدیر شرکت و اعضا کارگروه تخصصی شرکت تشکیل شد مدیر شرکت با توجه  به منویات مدیر عامل محترم و اعضا هیئت مدیره، تاکید کرد نگاه ما باید در توزیع نهاده های کشاورزی اعتماد سازی در بد نه وزارت متبوع  باشد و تاکنون نیز توفیقات خوبی  در این بخش داشتیم و انتظار این است که موضوع شمارش و موجود برداری کود را نیز  با رصد نمودن گروه های هدف با توجه به پراکنش جغرافیایی استان بدرستی ساماندهی   ودر بهترین شکل صورت پذیرد، همچنین اعضای کارگروه باید با طرح موضوعات اساسی با همفکری و تعامل و وحدت رویه مشارکت جدی داشته باشند. همچنین گزینه های طرح شده در این  جلسه به درستی طراحی گردید تا اقدامات  انجام  شده در راستای راهبرد ها و سیاست های اجرایی وزارت متبوع و شرکت به درستی انجام گیرد در ادامه این نشست اعضای کارگروه به ارائه گزارش و راهکارها پرداختند که بعد از بررسی های لازم توسط اعضای جلسه موارد ذیل به عنوان تصمیمات جلسه ، منتهی به اتخاذ تصمیم شد:

1-اطلاع رسانی به  کلیه شهرستانها وکارگزاران ؛

2- تعیین گروههای شمارش( تیم11 نفره)؛

3- تهیه خودرو جهت بازدید های  و شمارش موجودی انبار کارگزاران؛

4- تهیه اسناد و مدارک جهت تهیه و تنظیم صورتجلسه؛

5-  تهیه ملزو مات اداری لازم؛

6- هماهنگی با شهرستانها جهت تشکیل تیم های گروه پایش شهرستانی؛

7-  هماهنگی لازم جهت دریافت گزارش  از تیمهای شمارش و ارسال آن به مراجع ذیصلاح؛

8- در یافت  مبلغ تفاوت نرخ قدیم و جدید از کارگزاران؛

9- اعلام ادامه فرآیند فروش به کارگزاران.

اعضاء شرکت کننده در جلسه:

  1. حمید هزار جریبی، مدیر شرکت؛
  2. حبیب الله حسام، معاون فنی و تولیدی شرکت؛
  3. مسئول حراست شرکت؛
  4. مجید محمدی، رئیس اداری و مالی شرکت؛
  5. -غللامرضا ادیم، رئیس حوزه مدیریت و اداره بذر و نهال شرکت؛
  6. امین جباره اصل، جانشین اداره بازرگانی.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید