سفر 2 روزه آقای دکترامیدی مدیر امور ماشین آلات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان خراسان رضوی:

.

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی ، آقای دکترامیدی مدیر امور ماشین آلات  در تاریخ 28 آذر ماه 1396 وارد مشهد مقدس شدند و در بدو ورود مورد استقبال آقای مهندس کاشکی مدیر استان قرار گرفتند. درساعت  10:30 ، جلسه‌ای به منظور بررسی راهکارها و حل مشکلات و برطرف کردن موانع و نوع تولیدات و توان آمادگی شرکتهای سازنده استان و چگونگی نحوه عقد قرارداد توزیع ادوات و ماشینهای کشاورزی استان  تشکیل شد . سپس به اتفاق مدیر و معاون مالی اداری و بازرگانی و مسئول ماشین آ لات استان از شرکت شخم ایران و دیگر سازندگان استان بازدید بعمل آوردند. در ادامه سفر در روز 29 آذر ماه از دیگر سازندگان و شرکت های باقی مانده استان به اتفاق همراهان بازدید کردند و در پایان روز 29 آذر ماه، سفر 2 روزه آقای دکترامیدی به مشهد مقدس پایان یافت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید