توزیع کودهای مورد نیاز برای محصولات باغی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع به موقع کودهای پرمصرف مورد نیاز برای محصولات باغی این استان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کار توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای محصولات باغی استان مازندران توسط 270 کارگزار فعال توزیع تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در 22 شهرستان استان مازندران صورت  می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید