برگزاری جلسه هم اندیشی باشگاه کشاورزان، استان خراسان شمالی

.

گزارش روابط عمومی از برگزاری جلسه هم اندیشی باشگاه کشاورزان در استان خراسان شمالی

جلسه هم اندیشی باشگاه کشاورزان در روز دوشنبه 27/9/96 با حضور همکاران محترم  مدیریت ،معاونت ، مسئول مالی ،مسئول بازرگانی و همچنین کارشناس باشگاه کشاورزان در محل دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی برگزار گردید.

در این جلسه لیستی از اقدامات و فعالیت های موثر در عملکرد بهتر در راستای تحقق اهداف  باشگاه کشاورزان، بررسی و تبادل نظر گردید.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید