پیش بینی برداشت 2میلیون و 600هزارتن مرکبات در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران از پیش بینی برداشت 2میلیون و 600هزار تن انواع محصول باغی مرکبات در این استان در سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

خوشبختانه درسال جاری تمامی کودهای مورد نیاز برای محصول باغی مرکبات دراستان مازندران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید