حضور درخشان شرکت خدمات حمایتی استان لرستان در نمایشگاه کشاورزی استان

آئین افتتاحیه نمایشگاه کشاورزی استان لرستان با حضور جناب آقای مهندس کشاورز، رئیس هیات مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و معاون وزیر در امور زراعت و حضور درخشان شرکت خدمات حمایتی استان لرستان 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید