عضو هیأت مدیره و معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی :

پیش بینی مصرف بیش از یک و نیم میلیون تن کود تا پایان سال

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید