استفاده از پهباد در بخش کشاورزی مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از استفاده موثر از تکنولوژی پهبادهای سم پاش در بخش کشاورزی مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: استفاده از پهبادهای کشاورزی در استان مازندران می تواند هزینه های مربوط به مراحل مختلف تولید در بخش کشاورزی را کم و استفاده از نهاده های کشاورزی را بهینه نماید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید