سهم شهرستان ایلام از کود شیمیایی توزیعی اوره در سال جاری استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام از تأمین و توزیع میزان 50 تن کود شیمیایی اوره در شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شهر ایلام  در سال جاری خبر داد .

وی افزود کشاورزان شهرستان ایلام می توانند جهت تهیه کود های شیمیایی پرمصرف جهت کشت پاییزه به کارگزاران شرکت در آن شهرستان مراجعه نمایند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید