بازگشایی پاکات مناقصه حمل 27هزار تن انواع نهاده ها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازگشایی پاکات مناقصه حمل 27 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی در تاریخ هجدهم مهرماه نود و هشت در استان گیلان  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خبر داد.در این مناقصه دارای یک پیشنهاد قیمت ارائه شده بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید