جناب آقای مهندس حمیدرسولی عضومحترم هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

گزارش فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در 100 روز اول دولت دوازدهم

عمده وظایف شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین، تدارک و توزیع نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی و بذور می باشد.

با توجه به این که بیش تر برنامه های عملیاتی شرکت محدود به مقطع کشت پائیزه می باشد که مقارن است با 100 روز اول آغاز به کار دولت دوازدهم، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طبق برنامه ابلاغی از طرف وزارت جهادکشاورزی درخصوص تامین و تدارک2/305/000 تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه، توانسته است در این ایام مقدار 1/850/000 تن معادل 80% از برنامه ابلاغی وزارت جهادکشاورزی را عملیاتی و تامین و تدارک نماید که از این میزان کود تدارک شده حدود 1/600/000 تن معادل 70% از برنامه ابلاغی تحویل گردیده و از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار کشاورزان عزیز قرارداده شده است.

نکته قابل توجه در این برنامه، تامین و تدارک بیش از 80% از کود موردنیاز کشاورزی و برنامه ابلاغی از طریق منابع داخلی است که نشان دهنده افزایش سهم تولید داخلی در تامین کود موردنیاز می باشد و شاهد کاهش روند واردات هستیم و چشم انداز برنامه سال جاری بیانگر این موضوع هست که تا پایان سال سهم واردات از برنامه تامین و تدارک کودهای شیمیایی کم تر از 20% خواهد بود.

درخصوص تامین و تدارک بذور به ویژه گندم و جو از برنامه ابلاغی وزارت جهادکشاورزی به میزان 70/000 تن، خوشبختانه در حوزه گندم و جو شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در 100 روز اول آغاز به کار دولت دوازدهم توانسته 70/000 تن بذر را تامین و تدارک نماید و از این میزان بذر تدارک شده 90% آن از طریق شبکه کارگزاران شرکت در اختیار کشاورزان عزیز قرار گرفته و کم تر از 10% باقی مانده نیز تا پایان زمان باقی مانده از فصل کشت در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت و انشاالله 100% برنامه تامین و تدارک بذر گندم و جو محقق خواهد شد.

درخصوص تامین و تدارک بذور دانه های روغنی نیز از برنامه ابلاغی وزارت متبوع به میزان 280/000 کیلوگرم به استحضار می رسانم که در 100 روز اخیر این برنامه به طور کامل و 100% عملیاتی و اجرایی شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید