اتمام بازسازی و نوسازی آزمایشگاه شماره 2 کود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

عملیات بازسازی و نوسازی و همچنین انتقال و نصب مجدد دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه شماره 2 کتنرل کیفی کود مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی طی هفته اخیر به همت نیروهای واحد تاسیسات این مرکز پایان یافت و هم اکنون درحال بهره برداری می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید